Thiền viện trúc lâm chánh giác

MY THO POGODA, sơ lược về thiện việc trúc lâm chánh giác tiền giang: ĐỊA CHỈ THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CHÁNH GIÁC: ẤP 1, XÃ THẠNH TÂN, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TIỀN GIANG. ĐIỆN THOẠI: 0733.643.643. TỪ NGÃ BA TRUNG LƯƠNG TRÊN QUỐC LỘ 1A, THEO HƯỚNG TÂY 6KM, CHÚNG TÔI ĐẾN LONG ĐỊNH, RẼ PHẢI 10KM ĐẾN THỊ TRẤN MỸ PHƯỚC, HUYỆN TÂN PHƯỚC; ĐI THẲNG 10KM NỮA THÌ TỚI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM CHÁNH GIÁC, XÃ THẠNH TÂN, HUYỆN MỚI TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG. 

Quý khách xem thêm: http://bit.ly/2ulM9Yp
My tho pogoda


>>>>> Contact with us: my tho tour

Mytho tourist - Quý khách xem lộ trình và đường đi. 

Nhận xét

RIDE BOAT TOURS

MEKONG DELTA TOURS

MYTHOTOURIST - MEKONG TOURS